Monthly Archives

Eylül 2017

Çamaşır Suyu Nedir?

By | Blog | No Comments

Çamaşır suyu‘nun etken maddesi olan sodyum hipoklorit, İtalya doğumlu Fransız bir kimyager olan Claude Louis Berthollet tarafından 1785 yılında bulunmuştur. Daha önceleri ağartma amacıyla çeşitli yöntemler kullanılmış olsa da, bugün kabul ettiğimiz anlamdaki çamaşır suyu, Fransa’nın Javel kasabasında üretilen Javel Suyudur.(Eau De Javelle) Türkiye’de dahi bu isimle anılmış olan Eau De Javelle, Fransızca’da çamaşır suyu anlamına gelmektedir.

Read More